FBbanneraot

Adem- en Ontspannings
therapie (AOT)

Geriatriefysiotherapie

Psychosomatische
fysiotherapie

Runningtherapie

Leefstijlcoaching

Valtraining

Ademtherapie is het helpen herstellen van een natuurlijke en ontspannen adembeweging, die door het gehele lichaam voelbaar is. Ontspanningstherapie is het bewust worden en leren hanteren van lichamelijke en mentale gespannenheid. Tezamen genomen bieden zij u de middelen waarmee een mens in zichzelf de eigen spanning kan regelen, via aandacht, voorstelling, houding, beweging en ademhaling. Daarmee kunt u ontdekken of een probleem samenhangt met een verhoogde spanning, die eigenlijk onnodig is en door u verminderd kan worden.

In de eerste vier sessies wordt de indicatie voor Adem- en OntspanningsTherapie (AOT) vastgesteld. Samen met de behandelaar wordt gezocht naar een instructievorm waarbij voor u een duidelijk en concreet waarneembare ontspanning ontstaat. Instructies kunnen zowel liggend, zittend of staand zijn. Ze zijn in principe voor iedereen uitvoerbaar en sluiten aan bij houdingen in het dagelijks leven. Ook zijn handgrepen (zachte manuele technieken) mogelijk.

In de eerste vier sessies wordt duidelijk of het probleem reageert op de ontspanning. In dat geval kunt u samen beslissen de behandeling nog enige tijd voort te zetten. Ook wordt duidelijk wat de aard is van de ontspanningsreactie: is dat vooral een mentale spanningsafname of is het lichamelijk? Betreft het de bewegingskwaliteit of de ademhaling? Is het een toegenomen bewustwording van spanning of een herstel van energie? Ook kan uw inzicht in spanning en ontspanning van belang zijn. Daarmee ontdekt u waar u op kunt letten om het spanningsprobleem de baas te kunnen: bijvoorbeeld door vaker rustpauzes te nemen, het ademen te regelen, de schouders of kaken bewust los te laten, of de aandacht te verleggen.

Vaak is nog een serie van vier sessies voldoende, maar soms is een groter aantal, ruim gespreide zittingen noodzakelijk. Dit wordt periodiek geëvalueerd. In overleg kan er gerapporteerd worden naar de verwijzer.

Wanneer er geen reactie optreedt in uw probleem of er is geen concrete ontspanningsreactie, dan zijn daar vaak redenen voor te vinden. Deze houden de spanning in stand en vaak wordt duidelijker waar zij precies uit bestaan. Dit kunt u bespreken met de behandelaar, het kan leiden tot een andere behandeling of terugverwijzing naar de huisarts of u kunt passende maatregelen nemen. Ook als de behandeling geen effect op het probleem heeft gehad bent u mogelijk iets wijzer geworden.

Het verminderen van onnodige spanning leidt tot een verbetering van functioneren en een verhoging van welbevinden en de kwaliteit van leven. Deze effecten hebben een zeer brede toepassing en zijn van grote betekenis bij werkhervatting. Daarnaast wordt de methode toegepast bij vier categorieën van gezondheidsproblemen:

• Spanningsgerelateerde problemen: klachten zonder somatische oorzaak, zoals hyperventilatieklachten en gespannenheid, maar ook vermoeidheid, hoofdpijn, slaapproblemen, burn-out.

• Psychische problemen: vooral bij angst, maar ook depressie, fobieën, paniek, traumaverwerking.

• Functionele problemen van houding, adem, stem en beweging: zoals rug- en nekklachten en ademproblemen, maar ook scoliose, verbetering rompbalans, chronische pijn, RSI, whiplash, stemproblemen.

• Spanningsproblemen met specifieke somatische oorzaak: klachten bij hart- en longpatiënten, maar ook bij mensen met neurologische of inwendige orgaan problemen.

 

Voor meer informatie kunt u kijken op www.methodevandixhoorn.com
en op www.ademtherapie-aos.org.

FBlogo

Adem- en ontspanningstherapie (AOT)

© Copyright FysioBenessere 2015 - 2018