1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.

2. Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden. Dit kan telefonisch bij de fysiotherapeut of u kunt het doorgeven aan de medisch secretaresse. Zij zal daar een notitie van maken. Ook kunt u een e-mail sturen. Wanneer dit niet gebeurt, zijn wij genoodzaakt om de behandelprijs bij u in rekening te brengen. In overleg met uw behandelend fysiotherapeut kan bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken.

3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaat regelen te nemen.Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

5. Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaarstellen van declaraties wegens door haar geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat bedrijf prevaleren.

Betalingsvoorwaarden

FBbannerkib
FBlogo
FBlogo

Tarieven

Betalingsvoorwaarden

Verzekering

Overeenkomsten

Algemene voorwaarden

Vergoedingen

© Copyright FysioBenessere 2015 - 2018