De eerste afspraak

FBbannerkib

Werkwijze

Vanaf 1 januari 2006 heeft u geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut. Natuurlijk mag u eerst een afspraak maken met uw huisarts, maar dit is niet meer verplicht. Een groot voordeel hiervan is dat u ‘direct’ bij de specialist terecht kunt. Zodat u ‘direct’ kunt beginnen met werken aan uw herstel. De huisarts blijft een centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg.
Ik zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.

Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, wordt er allereerst een screening uitgevoerd. In de screening inventariseer ik kort het gezondheidsprobleem waarvoor u komt en of u op de juiste plek bent voor dit probleem. Uit ervaring blijkt dat de screening niet langer dan 10 minuten in beslag neemt en heb ik ervoor gekozen direct een intake en onderzoek hierachter aan te plannen. In de intake wordt het gezondheidsprobleem breder in kaart gezet en wordt er daarna een lichamelijk onderzoek gedaan. Dit alles bepaalt of uw klachten geschikt zijn voor een fysiotherapeutische behandeling.

Wanneer ik een ‘niet-pluis’ gevoel heb zal ik u doorsturen naar uw huisarts en in overleg met u, contact opnemen met de huisarts. Ook wanneer ik aanvullende gegevens over uw gezondheid nodig heb, zal ik dit in overleg met u, aanvragen bij uw huisarts of specialist. Indien ik geen belemmeringen voor behandeling zie zal het behandelplan worden uitgelegd en worden gestart.

Ook al is wettelijk bepaald dat u geen verwijzing meer nodig heeft, zijn er een aantal zorgverzekeraars die in hun polisvoorwaarden hebben bepaald dat u wel een verwijzing nodig heeft om de intake, onderzoek en behandelingen vergoed te krijgen. Voor aandoeningen die op de chronische lijst staan is altijd een verwijzing noodzakelijk.

Tevens zijn er aanvullende verzekeringen waarin fysiotherapie beperkt vergoed wordt. Controleer uw polisvoorwaarden om te zien wat uw zorgverzekeraar vergoedt.

Ook op de website van De Fysiotherapeut vind u antwoorden op uw vragen over de dekking van uw zorgverzekering, uw eigen risico en in welke situatie u wat moet betalen. Ook vind u er een handige checklist om te bekijken of u goed verzekerd bent voor fysiotherapie in 2015.

Met een verwijzing hanteer ik dezelfde methode als bij de DTF, alleen wordt er dan geen screening meer gedaan, aangezien dit door de huisarts of specialist al is uitgevoerd.

Na de eerste afspraak wordt er aan de hand van het voorgelegde behandelplan samen gewerkt aan uw gezondheidsprobleem. In het behandelplan staan de doelen beschreven die u, met behulp van de fysiotherapeut, willen bereiken. Binnen de behandeling heb ik voor ogen dat u weer zo optimaal mogelijk kunt functioneren binnen de leefomstandigheid waarin u verkeert.

Indien u reeds een afspraak heeft mag u plaatsnemen in de wachtruimte van de praktijk. Ik zal u komen halen op het afgesproken tijdstip. Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw naam, adres en woonplaats, uw verzekeringsgegevens, BSN-nummer, identiteitbewijs en, indien van toepassing, de verwijsbrief. Het is van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klacht(en) het gaat en of u specifiek behandeld wilt worden door een gespecialiseerde fysiotherapeut.

Tijdens de eerste afspraak wordt er een onderzoek gedaan. Tijdens het onderzoek kan u gevraagd worden zich gedeeltelijk te ontkleden. Dit onderzoek zal ongeveer 25 minuten in beslag nemen. Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal een behandelplan opgesteld worden.

Dit behandelplan zal de therapievorm en het aantal behandelingen omvatten en zal met u worden besproken.

De eerste afspraak

Verwijzing huisarts
of specialist

Verdere behandelingen

FBlogo

© Copyright FysioBenessere 2015 - 2018